##A#*%%?##%)
)?D**%#%%!.!&
#-#V!=!=D%g#%”
T$#&*^%%$*&%^
^%$#&&^%*#$%$#
^*&^#%*(#$%*@#
#$%#%$&#$*%%#@

Don ka message padhna muskil hi nahin, namunkin bhi hai.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)