Boy : Bus, Train and ladki ek jaise hote hai. ek jatihai to dusri aa jati hai.

Girl : Auto, Taxi aur ladke ek jaise hote hai, ek bulao to 4 chale aate hai.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)