Agär Rùk Jåyé Mèrì “Dhärkån” Tù Issè Màut Nà Sämjhnä.

Kàyì Bàr Aìså Høwå Hè Tùjhè “Yääd” Kårtè Kårtè…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Agar ruk jaye meri Dharkan..., 5.0 out of 5 based on 1 rating