ajnabi khauf fizaon main basa ho jaise shahar ka shahar hi aseb zada ho jaise rat ke pichle pahar ati hain avazain...

Read More »