Apni dosti koi pepsi nahi jo dil mange more
Koi wills nahi jo made 4 each other
Apni dosti to woh lic hai
Jo jiwan k sath bhi aur jiwan ke bad bhi