Bewakuf,
Murakh,
Matlabi,
Dhokhebaz,
Chugalkhor,
Besharam,
Jhuthe,
Badtamiz,
Mokaparast,
Pakhandi,

ALLAH apko inn sabhi tarah ke logon se door rakhe.