Chand chandni ki dosti ki hadd jab tak raat hai,
Suraj dhup ki dosti jab tak sanz hai,
Apni kismat inki jaisi nahi,
Qki apni dosti ki hadd antim saans hai.