Pagal se dosti, Jaan ko khatra.
Pathar se dosti, Demag ko khatra.
Daru se dosti, Liver ko khatra.
Hum se dosti, raat be raat SMS ka khatra.