Sab se smart kaun?
– TUM
Sab se strong kaun?
– TUM
In sab mein tum se zyaada kaun?
– HUM
Lekin duniya mein, sab se achha dost kaun?
– HUM TUM