Ki thi suruaat ek choti si mazak se..
Mazak dard ban jayega ye malum na tha..
Samajhte the jise hum apna yaar..
Woh ek din pyaar ban jayega ye malum na tha..