Patte gir sakte hai ped nahi,
suraj doob sakta hai aasman nahi
dharti sukh sakti hai darya nahi,
dunya sudhar sakti hai par tum nahi.