Ye kudha ishq na karna,
Thu bhi dhokha khayega,
Ye kudha ishq na karna,
Thu bhi dhokha khayega,
Hum toh marke tere paas ayenge,
Batha thu kaha jayega.