Dard bhara ek shair arz hai…
hath pe lag gayi sui
arz kiya hai
hath pe lag gayi sui
zara tawajja se sunain
hath pe lag gayi sui

 

oui oui oui oui oui  🙂