Chand nazar aya?
 
( ‘:’ )Nai?
 (“)(“)
Idhar dekho!
 
(‘: ‘ )
(“)(“)

Nahi?
Udhar?
 
( ‘:’)
(“)(“)

Nahi?

( ‘:’ )
(“)(“).

Chalo theek hai,mai ghar pe hon aa k dekhlo. 🙂