.-“”-.
( ‘;’ )
(,,)(,,)
kiya aap busy hain
nahi,

 
Nahi

    .-“”-.
(“)( ‘; ‘ )(“)
    ( . )
to aayen cham cham khelain