;****;
o( @..@ )o
  “(—)”
Pehchan kaun?
Bandar bhi nahi,
Monkey bhi nahi,
Tumhare bachpan ki photo hai re.  🙂