:(‘,’)
oye hello
.!!.

 
(‘,’)
sun rahe ho k
.!!. nahi?

 
(‘,’)
humko
.!!. Yaad
Kiya Apke parosi
karenge……?