Rahetey hain saath saath main aur meri tanhai
Kartey hain raaz ki baat main aur meri tanhai
Din toh guzar hi jata hai logon ki bheer mein
Kartey hain basar raat mein main aur meri tanhai