Sochte the…..
Pani se juda hokar yeh machliya kyun chatpatati hai?

Na malum tha…
Nazdikiya aadat aur aadat zindagi ban jati hai