Tapan suraj se hoti hai,
Tapana jameen ko padta hai,
Mohabbat Ankho se hoti hai,
Tadpana dil ko padta hai.