Un ko hum se mohabbat nahin
Ye hum ne tab jaana
Jab un ki mahabbat ne
Kar diya hum ko deewana