“Blackmailing in new style:

Employee: “Agar apne meri salary nahi barhai to main sare

office ko bata dunga ki apne meri salary barha di hai.