Hamare liye apne heart me jagah rakhiye, Mind me nahi
Hume mind me rakhna dangerous ho sakta hai
Kyonki hum mind blowing hai