Agar main apko sms bhejon …

to iska matlab yeh nahi k ap bhi
mujhay sms bhejain….

Ap mujhay,

Pepsi

Chips

Juice

Pizza

Burger

Fruit

Moblie Card

etc

Bhi bhej saktay hain 😉