Sir: Bachcho kasam khao kabhi saraab, cigarette nahi piyoge,
non-veg nahi khaoge.
Bachche: Nahi karenge sir

Sir: Kahbi ladki nahi chhedoge
Bachche: Theek hai sir

Sir: Jua nahi kheloge
Bachche: OK sir

Sir: Desh k liye jaan bhi de doge
Bachche: De denge sir, Aise bhi aise jaan ka aur karenge bhi kya