Question: Baghwan ko gusa kab ata hai ?

Ans: Jab koi larki shadi se pehle pregnent ho jay aur uski maa kahe
“Hey bagwhan yeh to ne kaya kia”