“BREAKING NEWS”

 

1 Pakistani ne pani main 24 ghantay tak
sans roknay ka almi record qayam kerdiya hai!!!

 

 

*
*
*
*
*
*
*
*

 
Janazay ka ilan bad main kiya jaye ga…. 🙂