Agar apne dimag ka test karna ho toh cow ke samne jao
Agar woh door jaye toh samajh lena ke dimag mein “kuch tha nahi”.

Aur agar pass aaye toh samajh lena ke “Bhusa” hai.