Power house company mein ek job hai,
Salary RS. 20000.
Karni hai to reply karo….
Zyada mehnat ka kaam nahin hai,
Bas bijli k taaron par gila kapda marna hai.