College ka zamane ka bhi ajeeb kheel hota hain,
Parhai ki jagha diloon ka mail hota hain,
Notes ki jagha love mail hota hai,
Is liye papu haar saal fail hota hai.