BUSH:- Hamare paas MADONA HAI, BRITNEY HAI, SHAKIRA HAI, KATE HAI, aur tumhare paas kya hai?
MANMOHAN SINGH:- Hamare paas EMRAAN HASHMI hai sabhi ko bhejdo