Ishq main kitne ghar lut gaye yaroo
Ishq main kitne ghar lut gaye yaroo

Ishq main 15, 20 ghar luit gaye yaroo