Isko kehte hain…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khali sms…. 🙂