Sardar: Aap kitna padhe ho?
Friend: B.A.
Sardar: kamal karte ho yaar, sirf do word padhe aur woh bhi ulte.