Memon: Yeh kaila(banana) kaisay diya?

Shopkeeper: 1Rs.

Memon: 60 Paisa ka deta hai?

S.K: 60 paise mein to sirf chilka milega.

Memon: Ley 40 paisay, chilka rakh aur kela day de