Mera dil hai HUGE,
Isse mat karna USE,
Warna ho jaye ga FUSE,
Aur tum hain paden gai SHOES.