Rab kare apko sab mily

Himut
Izat
Rupiya
Bangla
Style
Smile
Personality
Popularity
Car
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Aur kya dekh rhe ho??kuch reh gya kya? .. LAALCHEE .. :p 😉