Samunder bhar syllabus hain,
Nadi bhar padh pate hain,
Balti bhar yaad reheta hain,
Mug bhar likh pate hain,
Chullu bhar number aate hain,
Aur usimein doob kar mar jaate hain