Basanti: Bhaag Dhanno bhag, aaj teri Basanti ki izzat ka sawal hai.
Dhanno: Tujhe apni padi hai. Meri soch jiske peeche Gabbar ke 10 ghode pade hain