Subha ki suddh hawao k saath,
Suraj ki kiran aur phool ki sugandh k saath
Mubakrak ho apko ek neyi sundar aur
Kamiyab din ki suruwat:):)