Khon-e-Dil de K Nekharen ge Rukh Barg-e-Gulab

Hum Ne Gulshan kay Tahafaz ki Qasam Khai Hey

Happy Independence Day