Khuda ki khas rehmat hai

buzurgon ki basharat hai

kai naslon ki qurbani

kai naslon ki mehnat hai

jab hi tareekh ne rakha hai

Is ka naam pakistan

pakistan pakistan pakistan pakistan

Mera peghaam pakistan

Happy independence day