Amiri ke khwab dekhne laga,
Angrezi sharab chakhane laga,
Baap ne kabhi pager nahi dekha,
Aur beta mobile rakhne laga!!!