Jab se tumhein jana hai,
Jab se tumhein paaya hai,
Har dua mein tera naam aaya hai,
Taaki poochhu rab se ki,
Yeh kaisa namoona banaya hai.