Khub nahi bahot khubsurat ho tum,
Tum se bhi khubsurat hai andaaz tumhara,
Log kehte hai chand ka tukda ho tum,
Hum kehte hai chand tukda hai tumhara.