Phool juda hai kato se,
Khushbu se nahi,
Hum juda hai unse,
Magar dil se nahi.