Chehara Dil se dekha jata hain, khubsurti se nahin,
Pyar Dosto se kiya jata hain, dusmano se nahin.