Bhimsen ko shakti
Meerabai Ko Bhakti
Dr.Abdul Kalaam Ko Gyan
Mr.Bush ko jasto Shaan
Einstein Ko Buddhi
Nobel Prize Ko Siddhi
Bill gates Ko Sampatti
Dukha bata sadhai Mukti
Mercedez Ko Car
Diamonds Ko Haar
Microsoft Ko Share
Pasia Ko Dher
John Abhraham Ko Style
Aishwarya Ko Smile
Amitabh Ko Personality
David Becham Ko Popularity
Worldtour Ko Ticket
Tendulkar Ko Wicket
Bhagat Singh Ko Deshprem
Tapaiko Sweetheart Ko Amarprem
Dherai bhanda dherai maanche haru ko saath hos
Ghar ma sukha shanti ko sadhai baas hos.

MAA DURGA BHAGAWANI le sadai hamro kalyan garun