Timro ghar phoollai phool le sajios.
Timmro gharma diyo le sadhaile uujayalo parirahos.
Nidharko saptarangi tika sadhai hasirahos.
Sarir yo mare Pani daju bainiko maya bachirahos.

Tapai lai Tihar ko Suvakamana