Jannat meri hai paoon terey
Kaun hai jo inkar karey
Jo bhi main ne kaha darguzar na karo
Apni maa ko khafa umar bhar na karoo